ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวท้องถิ่น
  ข่าวเด่น
  ข่าวชลบุรี
  หน่วยงานในแหลมฉบัง
  สถานที่สำคัญในแหลมฉบัง
  ที่พักและโรงแรมในแหลมฉบัง
  แนะนำจังหวัดชลบุรี
  ร้านอาหารในแหลมฉบัง
 
 
 
 
 
 
 
กำลังออนไลน์66คน
ผู้ชมวันนี้1219คน
ผู้ชมเมื่อวาน4370คน
ผู้ชมเดือนนี้67749คน
ผู้ชมเดือนก่อน159661คน
ผู้ชมทั้งสิ้น6120361คน

  ข่าวท้องถิ่น

ประชุมประชาคมชุมชนนครแหลมฉบัง

 

ด้วยนายกฯ จินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลทั้ง ๔ เขต มีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเทศบาล ในลักษณะ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ และร่วมรับผิดชอบ สนับสนุนการจัดตั้งและดำเนินงานของชุมชนทั้ง ๒๓ ชุมชน เพื่อเป็นแนวร่วมในการพัฒนาเทศบาลอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเล็งเห็นถึงสภาพปัญหาในพื้นที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้น ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีอยู่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาของประชาชนได้ เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่นมีความสมบูรณ์ สามารถตอบสนองและแก้ไขปัญหาของประชาชน รวมทั้งเพิ่มความคล่องตัวและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน

จึงให้กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครแหลมฉบัง จัดการประชุมประชาคมชุมชนนครแหลมฉบัง ในวันอังคารที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเมืองท่า สำนักงานเทศบาลนครแหลมฉบัง โดยมีนายกฯ จินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย อดีตนายกฯ บุญเลิศ  น้อมศิลป์ ประธานที่ปรึกษาคณะผู้บริหาร คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ประธานและคณะกรรมการชุมชนทั้ง ๒๓ ชุมชน เข้าร่วมประชาคมในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการ ประเด็นการพัฒนาท้องถิ่น และแนวทางการปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อนำข้อมูลมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๔๖๔) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔


อ่าน 55 ครั้ง   โพสเมื่อ : 15/05/2019 14:35
หน้าหลัก  |   ข่าวท้องถิ่น  |   ข่าวประชาสัมพันธ์   |   เว็บบอร์ด  |   ร้องทุกข์/ติชม   |   ติดต่อเรา
สำนักงานแหลมฉบังนิวส์ 77/8 ม.10 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
Copyright@2014 LaemChaBangnews.com