ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวท้องถิ่น
  ข่าวเด่น
  ข่าวชลบุรี
  หน่วยงานในแหลมฉบัง
  สถานที่สำคัญในแหลมฉบัง
  ที่พักและโรงแรมในแหลมฉบัง
  แนะนำจังหวัดชลบุรี
  ร้านอาหารในแหลมฉบัง
 
 
 
 
 
 
 
กำลังออนไลน์62คน
ผู้ชมวันนี้1214คน
ผู้ชมเมื่อวาน4370คน
ผู้ชมเดือนนี้67744คน
ผู้ชมเดือนก่อน159661คน
ผู้ชมทั้งสิ้น6120356คน

  ข่าวท้องถิ่น

ประชุมปรึกษาหารือของคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง

                                         ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒

           วันอังคารที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเมืองใหม่ ๑ ชั้น ๔ สำนักงานเทศบาลนครแหลมฉบัง ได้จัดให้มีการประชุมปรึกษาหารือของคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒  โดยมี อดีตนายกบุญเลิศ น้อมศิลป์ ประธานที่ปรึกษาคณะผู้บริหาร เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย นายกฯ จินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงคุณวุฒิ ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล ได้มีโอกาสนำเสนอปัญหาความเดือดร้อน และความต้องการของประชาชนให้ที่ประชุมพิจารณาหารือ อันจะนำไปสู่การหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน ซึ่งมีประเด็นและวาระการประชุมที่สำคัญ คือ ติดตามผลการปฏิบัติงานตามข้อเสนอของคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล ได้แก่ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน อาทิ การซ่อมแซมและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ขอรังวัดที่ดิน สอบเขตที่ดินชายคลองชากกระปอก การทิ้งขยะ การเก็บขยะข้างถนน การติดป้ายห้ามทิ้งขยะ ตัดต้นไม้ ขอรถฉีดน้ำล้างถนน ปรับทัศนียภาพบริเวณพื้นที่สาธารณะ และรายงานการดำเนินงานขอใช้และขอถอนสภาพที่ดิน ทั้งนี้ ในที่ประชุมได้รับเกียรติจากตัวแทนโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC เข้าร่วมประชุม และชี้แจงรายละเอียดร่างโครงการพัฒนาพื้นที่ในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง อาทิ การก่อสร้างโรงคัดแยกขยะขนาดใหญ่ รองรับการคัดแยกขยะ ๕๐๐ ตันต่อวัน การก่อสร้างศูนย์ประชุม EEC เพื่อใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมต่างๆ แบบครบวงจร เป็นต้น


อ่าน 91 ครั้ง   โพสเมื่อ : 07/05/2019 18:07
หน้าหลัก  |   ข่าวท้องถิ่น  |   ข่าวประชาสัมพันธ์   |   เว็บบอร์ด  |   ร้องทุกข์/ติชม   |   ติดต่อเรา
สำนักงานแหลมฉบังนิวส์ 77/8 ม.10 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
Copyright@2014 LaemChaBangnews.com