ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวท้องถิ่น
  ข่าวเด่น
  ข่าวชลบุรี
  หน่วยงานในแหลมฉบัง
  สถานที่สำคัญในแหลมฉบัง
  ที่พักและโรงแรมในแหลมฉบัง
  แนะนำจังหวัดชลบุรี
  ร้านอาหารในแหลมฉบัง
 
 
 
 
 
 
 
กำลังออนไลน์81คน
ผู้ชมวันนี้5325คน
ผู้ชมเมื่อวาน6394คน
ผู้ชมเดือนนี้208658คน
ผู้ชมเดือนก่อน283426คน
ผู้ชมทั้งสิ้น5569188คน

  ข่าวท้องถิ่น
ต้องติดตามให้รู้จริง !! รมว. ดิจิทัลฯ ลงพื้นที่ติดตามการใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีธุรกิจชุมชนพร้อมรับฟังปัญหาเพื่อแก้ไขและพัฒนา(มีคลิป)

นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เปิดเผยถึงการลงพื้นที่อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2562 เพื่อติดตามการใช้ดิจิทัล เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมภาคธุรกิจ จังหวัดชลบุรี เป้าหมายเพื่อประชุมหารือแนวทางการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐเชิงบูรณาการ ร่วมกับ ผู้นำชุมชน กลุ่มอาชีพ ครู กศน. กลุ่มอาชีพผู้ประกอบการ เครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการนำดิจิทัล เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาพัฒนาให้ตรงกับศักยภาพของชุมชน  โดยพื้นที่แรกเป็นจุดติดตั้งเน็ตประชารัฐ หมู่ 6 บ้านโค้งดารา ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา เป็นจุดศูนย์กลางของชุมชนในการทำกิจกรรมโดยมีการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐอย่างต่อเนื่อง  ทั้งนี้ ผู้แทนชุมชนเน็ตประชารัฐ หมู่ 6 ตำบลหนองขาม ได้นำเสนอผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ที่ผ่านมา พร้อมหารือแนวทางการต่อยอดการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ ให้เกิดความคุ้มค่าในการลงทุนของรัฐ  และความต้องการใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตของชุมชนที่เพิ่มมากขึ้น โดยเน็ตประชารัฐสนับสนุนส่งเสริมให้ชุมชนมีการซื้อขายออนไลน์ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีรายได้  พื้นที่ต่อมาคือจุดเน็ตประชารัฐ ณ ลานอเนกประสงค์ หมู่ 12 โป่งดินดำ ตำบลบางพระ ตำบลหนองขาม  อำเภอศรีราชา เป็นหมู่บ้านนวัตวิถี โดยมีจุดให้บริการ Free WiFi ติดตั้ง ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน มีหัตถกรรมทอผ้าสีมัดย้อมลายซึ่งเป็นสินค้าเด่นของหมู่บ้านจึงเป็นศูนย์รวมของชาวบ้านในการหาข้อมูลรวมถึงการโพสต์ขายสินค้า นอกจากนี้วันหยุดสุดสัปดาห์จะมีตลาดนัด ณ ลานอเนกประสงค์ซึ่งนับเป็นจุดนับพบกับลูกค้าหรือผู้สนใจผลิตภัณฑ์ที่ได้มีการประชาสัมพันธ์บนสื่อดิจิทัลที่โพสต์ผ่านเน็ตประชารัฐ นอกจากนี้ ได้ติดตามศูนย์ดิจิทัลชุมชน กศน. ตำบลเขาไม้แก้ว จังหวัดชลบุรี เป็นโครงการสำคัญของกระทรวงดิจิทัลที่มุ่งพัฒนาชุมชนทางด้านการใช้ดิจิทัล และได้ร่วมพูดคุยหารือแนวทางการใช้ประโยชน์จากดิจิทัล การส่งเสริมภาคธุรกิจ และผู้ประกอบการ และการสนับสนุนเน็ตประชารัฐในพื้นที่ ร่วมกับท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ที่ผ่านมา
“โดยที่ผ่านมากระทรวงฯ ได้มีแนวทางการการส่งเสริมภาคธุรกิจและผู้ประกอบการ และการสนับสนุนเน็ตประชารัฐในพื้นที่ และมีการดำเนินการส่งเสริมการใช้งานดิจิทัลเป็นอย่างดี มีการสอน digital literacy เพื่อให้ชาวบ้านรู้เท่าทันสื่อ และที่ผ่านมาได้สอนให้มีการค้าขายสินค้าออนไลน์ให้แก่ประชาชนซึ่งมีการค้าขายได้จริง สร้างประโยชน์กับผู้ประกอบการชุมชนหลายราย เป็นศูนย์ดิจิทัลชุมชนที่ตั้งใน กศน. ตำบลเข้าไม้แก้ว มีการติดตั้งอุปกรณ์ให้ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ในปี 2554 อยู่ในความรับผิดชอบของ กศน. และ อบต. เข้าไม้แก้ว” นายพิเชฐฯ กล่าว นางพิมพ์วิมล  วงษ์สุวรรณ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ทีโอที กล่าว “สำหรับ โครงการเน็ตประชารัฐ เป็นโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคม ตามยุทธศาสตร์ประเทศไทย 20 ปี ซึ่ง ทีโอที ได้รับมอบหมายจากกระทรวงดิจิทัลฯ ติดตั้งโครงสร้างพื้นฐานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงไปถึงหมู่บ้านห่างไกลในชนบท 24,700 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละกว่า 30 ของหมู่บ้านทั่วประเทศ ซึ่งปัจจุบัน มีผู้เข้าใช้งานบริการ Wi-Fi เน็ตประชารัฐแล้วกว่า 5 ล้านคน นอกจากนี้ กระทรวงฯ ได้มอบหมายให้ ทีโอที จัดอบรมพัฒนาประชาชนเพื่อเรียนรู้การใช้ประโยชน์กว่า 1 ล้านคนทั่วประเทศ พัฒนาผู้นำชุมชน 8,400 หมู่บ้าน และพัฒนาเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐทั้ง 24,700 หมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสู่หมู่บ้าน  นอกจากนี้  โครงการ TOT Young Club เด็กไทย 4.0 ต้นกล้าประชารัฐ ชุมชนอ่างศิลา และชุมชนบ้านช่องแสมสาร จังหวัดชลบุรี ของ ทีโอที ได้เข้าร่วมประชุมหารือบูรณาการเพื่อร่วมสนับสนุนใช้ดิจิทัลเพื่อพัฒนาหมู่บ้าน โดยมีเยาวชน TOT Young Club ซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่เป็นกำลังสำคัญในการร่วมขับเคลื่อน เพื่อไปสู่เป้าหมายของประเทศไทยในการยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างความสะดวกให้กับประชาชน และสนับสนุนให้ธุรกิจและประกอบการในชุมชนประยุกต์ใช้ดิจิทัล เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อลดต้นทุน เพิ่มช่องทางตลาด รวมถึงการนำมาพัฒนาสินค้าบริการให้มีคุณภาพตรงกับความต้องการของตลาด สร้างความยั่งยืนให้ประเทศไทย

อ่าน 210 ครั้ง   โพสเมื่อ : 10/03/2019 17:00
หน้าหลัก  |   ข่าวท้องถิ่น  |   ข่าวประชาสัมพันธ์   |   เว็บบอร์ด  |   ร้องทุกข์/ติชม   |   ติดต่อเรา
สำนักงานแหลมฉบังนิวส์ 77/8 ม.10 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
Copyright@2014 LaemChaBangnews.com